Razvoj i održivost Zadruge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’2018-04-08T15:44:52+02:00

Razvoj i održivost Zadruge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’


 

U Gradu Benkovcu, na poligonu bivše vojske značajan je neiskorišten prostor pogodan za razvoj vojno-adrenalinskog turizma, te istovremeno, u Benkovcu djeluje zadruga ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’ u koju su organizirani Hrvatski branitelji veterani iz Domovinskog rata sa šireg područja Republike Hrvatske.
Udruga, odnosno Zajednica Veterana Oklopno Mehaniziranih Postrojbi HV je idejni začetnik profitabilne Zadruge ‘Tenkinsti Hrvatske Vojske’ koju su osnovali zadrugari proizišli iz raznih udruga-članica Zajednice VOMP HV u svrhu ‘Veteranskog Vojnog Turizma’ upravo kako bi svoje namjere da korištenjem turističkog potencijala bivšeg vojnog poligona unaprijedi životne uvjete braniteljima veteranima iz Domovinskog rata, ostalim neposrednim sudionicima i stanovništvu na području RH.
Zajednica VOMP HV prepoznala je potencijal zapuštene stare vojne infrastrukture u vojno-avanturističkom turizmu koji bilježi rapidno rastuću popularnost u svijetu. S obzirom na odličnu prometnu povezanost lokacije, kao i općenito blizinu Grada Zadra i drugih izrazito posjećenih turističkih destinacija u blizini kao Velebit, Paklenica, Vransko jezero, kanjon Zrmanje itd, od kojih su mnoge osobito interesantne za adrenalinski i općenito avanturistički turizam.
Zbog svoje prethodne namjene, lokacija ima svu potrebnu komunalnu infrastrukturu što uključuje priključke i pristupnu cestu.
Uzimajući u obzir postojeći potencijal, Zajednica VOMP HV je razvila koncept adrenalinsko-vojnog parka koji bi obuhvaćao i reference na vojno-povijesne sadržaje.
Koncepcija uključuje sportsko-rekreativne sadržaje: tenkodrom, paintball, vojni logor, strelište, boćalište, airsoft, razni adrenalinski parkovi uz prepreke, trim stazu, smještajni kapacitet odnosno hotel sa 150 ležajeva i svim pratećim sadržajima od trgovine, restorana, wellness, kongresne dvorane i slično, te s vojno-povijesnim muzejom otvorenog i zatvorenog tipa.
Turistima i raznim korisnicima bi se u parku nudili jedinstven doživljaj, uz mogućnost vožnje na vojnim oklopnim i transportnim vozilima, u ambijentu koji je tematski određen vojnim sadržajima.

Projektom Zadruge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’ pod nazivom ‘Veteranski Vojni Turizam’ koji se financira sredstvima EU fondova i potencijalnih partnera kao ostalih izvora financiranja, zaposliti će se nezaposleni Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji i druge nezaposlene osobe, što povećava razinu zadržavanja postojećeg stanovništva u Republici Hrvatskoj, a studija financijske održivosti, odnosno isplativosti je pokazala da je projekt ‘Veteranski Vojni Turizam’ financijski samoodrživ. Projekt ‘Veteranski Vojni Turizam’ je pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti, u projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije i energetski učinkoviti materijali i tehnologije koje se primjenjuju u građevinarstvu.
Dugoročno upravljanje projektom je povjereno Zadruzi ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’ te razvojom projekta doprinosi turističkoj prepoznatljivosti jer je ovaj oblik turizma jedinstven na području Republike Hrvatske i široj regiji.
Veliku ulogu i značaj cijelogodišnje održivosti ovog projekta doprinosi blizina poznatih turističkih destinacija kao i otoka koji osiguravaju visoki priljev turista u ljetnim sezonama a van ljetne sezone iznimni doprinos stječe se suradnjom filmskim redateljima i tv produkcijskim kućama, kulturnim i obrazovnim ustanovama, športskim i rekreativnim društvima, skupinama izviđača, entuzijastima vojno-adrenalinskih sadržaja i slično.